Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 75
Năm 2021 : 6.795
 • Đỗ Thị Dua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988049689
  • Email:
   duathuyvan3@thaithuy.edu.vn
 • Ngô Thị Đượm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368.835.784
  • Email:
   Duomthuyvan3@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0379.438.312
  • Email:
   hanhthuyvan3@thaithuy.edu.vn